Cho tất cả các khóa học trên LingoDeer, Bảng chữ cái, bài học đầu tiên (ví dụ “quốc gia”), Ôn tập, Ghi chú, Đánh giá đều có thể sử dụng miễn phí. 


Những chức năng còn lại của ứng dụng, truy cập trên trình duyệt, Học ngoại tuyến, Đồng bộ hóa các thiết bị, Hỗ trợ ưu tiên đều cần mua gói đăng kí hội viên của LingoDeer. 


Bạn có thể kiểm tra giá thành và các gói hội viên trên trang Hội viên của chúng tôi (https://member.lingodeer.com). Giá thành được hiển thị theo khu vực của bạn. Các gói hội viên có thể sẽ thay đổi theo các khu vực và nền tảng khác nhau.

 

Chúng tôi thường có ưu đãi giảm giá cho những chức năng mới hoặc trong các ngày lễ quốc tế. Hãy theo dõi chúng tôi qua các trang mạng xã hội để biết thêm thông tin chi tiết về ưu đãi giảm giá hoặc bản cập nhật mới.


Facebook page: @lingodeer

Twitter: @lingodeer

Instagram: @lingodeerapp