LingoDeer Plus

LingoDeer có miễn phí không? Giá thành như thế nào?
Cho tất cả các khóa học trên LingoDeer, Bảng chữ cái, bài học đầu tiên (ví dụ “quốc gia”), Ôn tập, Ghi chú, Đánh giá đều có thể sử dụng miễn phí.  Những...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:17 CH
Trình độ của tôi sẽ ở mức nào sau khi tôi hoàn thành khóa học?
Tất cả các khóa học ngoại ngữ (bao gồm cấp độ 1 & 2) được thiết kế để đưa người dùng mới bắt đầu học ngoại ngữ đạt đến trình độ trung cấp.   Khóa học ...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:16 CH
Có những tính năng gì trong gói hội viên?
Cảm ơn bạn đã lựa chọn LingoDeer!   Là hội viên cao cấp của LingoDeer, bạn có thể truy cập tất cả các tính năng của LingoDeer, bao gồm:   Toàn bộ các bà...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:17 CH
Tại sao LingoDeer lại khác biệt so với những ứng dụng khác?
Nói ngắn gọn, LingoDeer là ứng dụng dạy ngoại ngữ - không phải chỉ dạy những thành phần riêng biệt.    Ngữ pháp, hệ thống chi phối những thành phần này, l...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:18 CH
Câu hỏi cho LingoDeer Plus
Q: Tôi có thể đăng nhập vào LingoDeer Plus bằng tài khoản LingoDeer đã có của mình không?   A: Bạn có thể nhé!      Q: Gói hội viên trên LingoDeer của...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:23 CH