Tất cả các khóa học ngoại ngữ (bao gồm cấp độ 1 & 2) được thiết kế để đưa người dùng mới bắt đầu học ngoại ngữ đạt đến trình độ trung cấp.

 

Khóa học của chúng tôi bao gồm những mẫu câu và cấu trúc ngữ pháp cần thiết nhất trong trình độ A1-B1, hoặc gồm 90% cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu trong bộ sách giáo khoa giành cho người mới bắt đầu (Ví dụ như Genki, Tiếng Trung tổng hợp, Tiếng Hàn tổng hợp, v.v). Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về các phương pháp nghiên cứu của chúng tôi. 

 

Khi bạn đã đạt đến trình độ trung cấp, bạn sẽ cần đến nhiều công cụ và nguồn cung cấp để có thể đạt đến trình độ từ trung cấp trở lên. Không có ứng dụng hoặc podcast nào là đủ cả. 

 

Sau khi hoàn thành một khóa học, người dùng sẽ có thể giới thiệu về bản thân, phân tích về các suy nghĩ và ý kiến, giải thích/thu nhập thông tin, thấu hiểu những cuộc đối thoại hoặc các thông báo âm thanh trong ngôn ngữ mà người dùng lựa chọn. 

Hiệu suất và thời gian cần thiết sẽ phụ thuộc vào cách thức học và tốc độ học của từng cá nhân. 

 

Người dùng mong muốn có thể học tập hoặc làm việc với ngoại ngữ mà họ đã lựa chọn nên bổ sung nhiều tài liệu nhất có thể trong quá trình học, ví dụ như nghe đài hoặc podcast, xem video hoặc đọc sách báo bằng ngoại ngữ là họ muốn học.  

 

Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn đến LingoDeer! Cảm ơn các hội viên vì sự ủng hộ của các bạn!