Cảm ơn bản vì sự quan tâm của bạn đến nội dung cao cấp của LingoDeer. Bạn có thể đăng kí thành viên thông qua bất kì nền tảng đã ghi phía dưới và truy cập thông qua các nền tảng đó. 

 

Người dùng Android:

Bạnn có thể đăng kí thông qua Google Play bằng cách sử dụng tài khoản Google của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng kí, bạn sẽ cần phải cài đặt phương thức thanh toán vào tài khoản Google của bạn. 

 

Người dùng iOS:

Bạn có thể đăng kí thông qua phương thức thanh toán mà bạn đã cài đặt trên Apple ID của bạn.

 

Người dùng trang web:

Bạn có thể đăng kí thành viên bằng Paypal trên trang web chính thức của chúng tôi https://lingodeer.com/