Thanh toán và đăng kí

Làm thế nào để hủy gói đăng kí?
Chú ý: Gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không thể hủy được gói đăng kí của bạn.   Để hủy gói, vui lòng làm theo các bước sau:   Người dùng iOS: Đến mục Cài đặt &...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:25 CH
Tôi có thể chia sẻ gói thành viên của tôi với gia đình/ bạn bè không?
Gói đăng kí LingoDeer được kết nối với tài khoản LingoDeer của bạn. Việc chia sẻ gói thành viên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nếu như bạn không ngạ...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:21 CH
Làm thế nào để thanh toán?
Cảm ơn bản vì sự quan tâm của bạn đến nội dung cao cấp của LingoDeer. Bạn có thể đăng kí thành viên thông qua bất kì nền tảng đã ghi phía dưới và truy cập t...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:18 CH
Tôi đã đăng kí thành viên nhưng không thể truy cập gói đăng kí.
Chú ý: Vui lòng đăng nhập tài khoản bằng đúng phương thức bạn đã dùng khi đăng kí.    Người dùng iOS:  1. Hãy thử “Khôi phục đăng kí” trên trang gói đăng...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:20 CH