Xử lí xự cố

Liên hệ trực tiếp với Hỗ trợ LingoDeer.
Có rất nhiều cách để bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của LingoDeer. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kì tùy chọn nào ở dưới, và chúng tôi sẽ ph...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:43 CH
Toàn bộ tiến độ và dữ liệu của tôi đều không hiển thị trong mục ôn tập.
Nếu tiếng trình của bạn không hiển thị: a) Hãy chắc chắn tầng bạn đăng nhập vào đúng tài khoản vì sẽ có 3 tài khoản khác biệt được tạo ra nếu bạn đăng nhập...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:37 CH
Âm thanh/ Hình ảnh bị mất hoặc sai.
Hãy vào mục TÔI – Cài đặt – Xóa dữ liệu dự trữ và tải lại bài học hoặc mục mà bạn cần.    Nếu như âm thanh/hình ảnh vẫn bị mất sau khi tải lại, hãy thử ch...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:38 CH