Hãy vào mục TÔI – Cài đặt – Xóa dữ liệu dự trữ và tải lại bài học hoặc mục mà bạn cần. 

 

Nếu như âm thanh/hình ảnh vẫn bị mất sau khi tải lại, hãy thử chuyển đổi mạng (dữ liệu mạng sang wifi, ngược lại).