โปรดไปยัง ฉัน - การตั้งค่า - ล้างหน่วยความจำแคช (Cache) แล้วจึงโหลดบทเรียนนั้น ๆ อีกครั้ง

 

หากไฟล์เสียง/รูปยังไม่ปรากฎหลังโหลดใหม่ กรุณาลองเปลี่ยนเครือข่ายที่ใช้ (เปลี่ยนจากใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมาใช้ WiFi หรือในทางกลับกัน)


หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาถ่ายรูปหน้าจอและส่งมายังเรา