Tính năng này chỉ có thể sử dụng với ứng dụng trên điện thoạt thông minh. 

 

Đến mục “Tôi >> Ảnh đại diện >> nút chỉnh sửa >> Đổi mật khẩu”.

 

Ngoài ra, nếu bạn đăng nhập vào LingoDeer thông qua Google hoặc Facebook, nút “Đổi mật khẩu” sẽ không hiển thị vì không cần mật khẩu để đăng nhập.