Sử dụng LingoDeer

Tôi có thể sử dụng LingoDeer trên thiết bị khác nhau không?
Có, bạn có thể truy cập LingoDeer trên thiết bị iOS và Andrioid nếu như bạn đăng nhập vào đúng tài khoản cũng sư sử dụng cùng một phương thức đăng nhập.
Fri, Tháng 4 16, 2021 at 3:46 CH
Làm thế nào để kiểm tra phương thức đăng nhập?
1.Trên ứng dụng điện thoại Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng nhập bằng cách ấn vào “Tôi- Hồ sơ” 2.Trên trang web Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng ...
Fri, Tháng 4 16, 2021 at 3:31 CH
Kiểm tra thử là gì?
“Kiểm tra thử” được dùng để bỏ qua các bài học trước đó. Nếu như bạn đủ tự tin và muốn thử thách bản thân trước hoặc sau khi xem qua nội dung, hoặc bạn đã c...
Fri, Tháng 4 16, 2021 at 3:53 CH