Sử dụng LingoDeer

Mẹo học: Làm thế nào để học cùng với LingoDeer
Mẹo học: Làm thế nào để học cùng với LingoDeer Xin chào! Bạn không rõ làm thế nào để học cùng với LingoDeer? Dưới đây là những mẹo học mà chúng tôi đưa ra ...
Wed, Tháng 4 21, 2021 tại 2:20 CH
Tôi có thể sử dụng LingoDeer trên thiết bị khác nhau không?
Có, bạn có thể truy cập LingoDeer trên thiết bị iOS và Andrioid nếu như bạn đăng nhập vào đúng tài khoản cũng sư sử dụng cùng một phương thức đăng nhập.
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:46 CH
Kiểm tra thử là gì?
“Kiểm tra thử” được dùng để bỏ qua các bài học trước đó. Nếu như bạn đủ tự tin và muốn thử thách bản thân trước hoặc sau khi xem qua nội dung, hoặc bạn đã c...
Fri, Tháng 4 16, 2021 tại 3:53 CH