เมื่อเรียนจบหนึ่งบท คุณจะเห็นสัญลักษณ์รูปนาฬิกาที่จอ ซึ่งจะพาคุณไปยังแบบทดสอบจับเวลาของบทนั้น ๆ เพื่อทดสอบสิ่งที่ได้เรียนมาภายใต้ความกดดัน