ในกรณีที่ได้ซื้อการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน รายสามเดือน หรือรายปี การสมัครสมาชิกจะต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกล่วงหน้า 

 

คำแนะนำวิธีจัดการการสมัครสมาชิก LingoDeer ตามวิธีชำระเงินที่ใช้ สามารถดูได้ที่:

ยกเลิกการสมัครสมาชิกอย่างไร?