1. หากคุณได้ล็อกอินเข้าระบบด้วย Google หรือ Facebook ชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้บนโปรไฟล์ Google/Facebook ของคุณ และจะเปลี่ยนไม่ได้

 

2. หากคุณได้ล็อกอินเข้าระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่าน โปรดไปยัง “ฉัน-โปรไฟล์” และคลิกที่ไอคอนรูปดินสอเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ (สูงสุด 25 ตัวอักษร):