Bước 1: Đến trang  www.lingodeer.com trên máy tính của bạn và nhấn vào MEMBERSHIP.

Bước 2: Kéo xuống và nhấn vào "I have a code" 

(Dành cho người dùng LingoDeer Plus, nhấn vào "Premium Plans for LingoDeer Plus" trước)

Bước 3: Chọn một gói đăng kí. 

(Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản của bạn nếu bạn chưa đăng nhập)

Bước 4: Nhập mã và ấn "Apply"


Bạn có thắc mắc gì sao? Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hi@lingodeer.com.