โหมดท้าทายจะปรากฎให้เห็นเมื่อคุณได้รับดาวตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปในบทเรียน โปรดคลิกไอคอนลูกศรกลมที่ใช้สำหรับเรียนซ้ำ แล้วโหมดท้าทายจะปรากฎให้เห็นเป็นตัวเลือก

 

โหมดนี้ช่วยให้คุณทบทวนและเน้นเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้ว คำถามจึงยากขึ้น