เมื่อยกเลิกการสมัครสมาชิก คุณจะยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียมได้ต่อจนกว่ารอบบิลปัจจุบันจะสิ้นสุดลง และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเมื่อถึงวันหมดอายุ

 

สรุปง่าย ๆ ก็คือ คุณได้ยกเลิกการต่ออายุสมาชิกนั่นเอง