"ข้อสอบข้าม" ใช้เพื่อข้ามไปยังบทเรียนถัดไป เราจึงไม่ได้เพิ่มตัวเลือก "ข้อสอบข้าม" ไว้ท้ายคอร์สเนื่องจากไม่มีบทเรียนเหลือให้ข้ามแล้ว


แต่หากคุณเป็นสมาชิกพรีเมียม ก็จะมีปุ่ม “เลื่อนระดับ” ถ้าคอร์สที่สองพร้อมให้เรียนในภาษาของคุณแล้ว และหลังจากเข้าสู่คอร์สระดับที่สอง คุณก็จะมีตัวเลือกให้ทำข้อสอบข้ามเพื่อข้ามบทเรียนต่าง ๆ ในคอร์สใหม่ (หากมี)