ขณะนี้ยังไม่มีฟังก์ชันรีเซ็ตความคืบหน้าใน DeerPlus ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้